Vedenie účtovníctva

Zabudnite na starosti s nevyhnutnou evidenciou a s prehľadom pohybu finančných prostriedkov, ktoré sa týkajú vášho podnikania. Naši odborníci majú účtovníctvo doslova v malíčku. Získajte kompletný prehľad o firemnom rozpočte aj o stave vašich ziskov a strát. Špecializujeme sa na:

 • jednoduché účtovníctvo: vhodné pre  fyzické osoby – podnikateľov (SZČO), občianske združenia, cirkvi a drobných podnikateľov podľa osobitných predpisov, ktoré sa môžu, ale nemusia, rozhodnúť pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva. Teda smú účtovať aj v sústave podvojného účtovníctva. Výber je na nich. 
 • podvojné účtovníctvo: zo zákona je povinné pre podnikateľské subjekty zapísané do Obchodného registra SR (akciové spoločnosti, družstvá, spoločnosti s ručením obmedzeným a i.)

 

Škálu služieb v tejto oblasti predstavujú najmä:

Hlavná agenda:

 • vedenie peňažného denníka (JÚ)
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy (PÚ)
 • klasifikácia príjmov a výdajov ovplyvňujúcich základ dane (JÚ)
 • klasifikácia výnosov a nákladov z hľadiska daňovej uplatniteľnosti (PÚ)
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie kníh peňažných prostriedkov
 • vedenie evidencie majetku podľa druhu, zaradenia či účelu
 • vedenie príslušných pomocných kníh
 • spracovanie účtovnej závierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO či PO s príslušnými prílohami

 

DPH agenda:

 • kvalifikovanie oprávnenosti a výpočet miery uplatnenia DPH
 • spracovanie daňových dokladov vrátane zaradenia/priradenia na základe ich klasifikovanosti
 • vedenie príslušných DPH evidencií
 • vypracovanie priebežných daňových priznaní
 • vypracovanie a postupovanie súhrnných výkazov
 • posúdenie aktuálnosti a finančnej efektívnosti aktivácie/deaktivácie statusu platiteľa DPH

Ostatné:

 • daňová optimalizácia
 • priebežné ekonomické, účtovné a daňové výstupy
 • prehľady podľa požiadaviek klienta
 • sledovanie povinnosti na registráciu na DPH (pri podnikateľských subjektoch, resp. kombinovaných subjektoch)
 • časové a údajové zabezpečenie daňových registrov
 • prechod z režimu jednoduchého účtovníctva do režimu podvojného účtovníctva a opačne
 • priebežné informovanie o príslušných legislatívnych zmenách
 • štatistické vykazovanie

 

Profesionálne vedenie účtovníctva - komplexný prehľad pre váš podnik

 

V Best Way Group sme presvedčení, že správne vedené účtovníctvo je základom pre stabilný a úspešný chod každého podniku. Naša profesionálna účtovná firma je pripravená prebrať zodpovednosť za vedenie účtovníctva vašej spoločnosti, čím vám umožníme sa lepšie  sústrediť na rast a rozvoj vášho podnikania.

 

Vedenie účtovníctva nie je len o jednoduchom zaznamenávaní príjmov a výdavkov. Zahŕňa širokú škálu úloh vrátane sledovania faktúr, spracovania bankových transakcií, riadenia daňových povinností a zabezpečenia dodržiavania všetkých legislatívnych noriem. Naši profesionálni účtovníci sú dôslední v každom kroku procesu, čím vám poskytujú presné a spoľahlivé informácie o finančnej situácii vášho podniku.

 

Prečo prenechať vedenie účtovníctva profesionálom?

 

V dnešnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí je správne vedené účtovníctvo nevyhnutné pre úspešný chod podniku. Pre majiteľov firiem to znamená aj vynakladanie času a úsilia na sledovanie neustále sa meniacich daňových pravidiel a legislatívnych zmien. Prenechaním vedenia účtovníctva našej profesionálnej firme získate presnosť a spoľahlivosť. Náš tím sa stará o každý detail a zabezpečuje presné a spoľahlivé výsledky. To znamená, že sa nemusíte obávať nezrovnalostí alebo chýb v účtovných záznamoch.

 

Vďaka vedeniu účtovníctva našimi profesionálmi získate aj časovú úsporu. Prenechajte nám zložité úlohy spojené s vedením účtovníctva a získate viac času na strategické plánovanie a rozvoj vášho podniku. Výhodnou je aj daňová efektívnosť. Náš tím sleduje daňové zmeny a optimalizuje vaše finančné procesy tak, aby ste mohli využiť všetky dostupné daňové výhody. S našimi odborníkmi sa môžete spoľahnúť na to, že vaše účtovníctvo bude spravované efektívne a profesionálne, čím vám umožní sústrediť sa na jadro vášho podnikania. Na nami ponúkané účtovné služby sa môžete spoľahnúť. Aktuálny cenník účtovných služieb vám ochotne poskytneme.

 

Vďaka spolupráci s nami budú výsledky hovoriť samy za seba

 

Pre majiteľov firiem predstavuje prenechanie vedenia účtovníctva profesionálnym účtovným firmám skutočné uľahčenie. Výsledky nášho prístupu hovoria samy za seba - presné finančné informácie, úspora času a daňová efektívnosť. Zamerajte sa na to, čo robíte najlepšie, a nechajte nás sa postarať o vaše účtovníctvo. Obrátiť sa na nás môžete či už máte záujem o komplexné vedenie účtovníctva alebo využitie niektorých, nami ponúkaných účtovných služieb.

 

Využiť môžete našu službu mzdového účtovníctva alebo nás kontaktovať pre oblasť personalistky či v prípade záujmu o vypracovanie daňových priznaní, daňové poradenstvo alebo ročné zúčtovanie daní. Poskytujeme vedenie účtovníctva - podvojného účtovníctva aj vedenie jednoduchého účtovníctva. Jednoducho, v účtovnom dome Best Way Group v Košiciach sme tu, aby sme vám poskytli spoľahlivé a profesionálne vedenie účtovníctva na mieru a v rozsahu, v akom ho práve potrebujete. Spojte sa s nami a presvedčte sa o výhodách, ktoré vám môžeme ponúknuť. Vaše podnikanie si zaslúži kvalitné účtovnícke služby.